Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 23.2.2012

1. Rekisterin pitäjä
Veken Kaluste Oy
Urakantie 5
97700 Ranua
Y-tunnus: 0914496-7

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Markus Ranua

3. Rekisterin nimi
Veken Kaluste Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Verkkokaupan tilausten toimittaminen ja kanta-asiakasrekisterin ylläpitäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Veken Kaluste Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Vaimo Finland Oy:n hallinnoimilla palvelimilla.